Beleid & verantwoording

Vfonds vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom maken we ons beleid en onze reglementen bekend en leggen we verantwoording af. We hechten veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons fonds werkt of namens ons fonds optreedt. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid met gedragscode en een klachtenregeling opgesteld. Vfonds heeft het keurmerk ontvangen van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) voor Erkende Goede Doelen. Jaarlijks vindt er een check plaats en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoetsing. Daarnaast onderschrijven wij de gedragscodes en richtlijnen van de SBF Code Goed Bestuur (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), de FIN Code Goed Bestuur (Fondsen in Nederland) en de Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende organisaties. Vfonds is bovendien aangesloten bij de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland waar erkende goede doelen zich bij kunnen aansluiten. Verder hebben wij van de Belastingdienst de ANBI status ontvangen (Algemeen Nut Beogende Doelstelling).

Op de pagina downloads zijn de documenten met betrekking tot beleid en de statuten en reglementen van vfonds terug te vinden.


CBF Erkenning

Het vfonds is een CBF erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten wij zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Bekijk het CBF-erkenningspaspoort van vfonds