Beleid & verantwoording

Vfonds vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom maken we ons beleid en onze reglementen bekend en leggen we verantwoording af. We hechten veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons fonds werkt of namens ons fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld en is er een klachtenprocedure. Daarnaast onderschrijven wij de gedragscodes en richtlijnen van de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de SBF Code Goed Bestuur, ANBI, Fondsen in Nederland en Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen.

De Raad van Bestuur. V.l.n.r. de heer J.C.G.M. Bakker, voorzitter: De heer Matthieu J.M. Borsboom en Mevrouw drs. Lisette Mattaar

 


CBF Erkenning

Het vfonds is een CBF erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten wij zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.