Beleid & verantwoording

Vfonds vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom maken we ons beleid en onze reglementen bekend en leggen we verantwoording af. We hechten veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons fonds werkt of namens ons fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld en is er een klachtenprocedure. Daarnaast onderschrijven wij de gedragscodes en richtlijnen van de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de SBF Code Goed Bestuur, ANBI, Fondsen in Nederland en Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen.

De Raad van Bestuur. V.l.n.r. de heer J.C.G.M. Bakker, voorzitter: De heer Matthieu J.M. Borsboom en Mevrouw drs. Lisette Mattaar