Over vfonds

Vrede komt niet vanzelf. Daar moet je aan werken, elke dag weer. Jaarlijks maakt het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Dit is mogelijk dankzij de bijdragen die wij o.a. krijgen van de Nationale Postcode Loterij, De BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

Sinds onze oprichting zetten wij ons in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Daarnaast blijven wij mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker worden partnerships en samenwerkingen gezocht om deze missie te bereiken. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunen wij o.a. de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarbij investeren wij continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie. Zo bouwen wij samen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.

 

CBF Erkenning

Het vfonds is een CBF erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten wij zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.