Organisatie

Vfonds bestaat uit een beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau, een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en de leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vergoeding. De medewerkers van het bureau worden verloond volgens de CAO Sociaal Werk 2021-2023. Voor de directeur van vfonds geldt de regeling directeursbeloningen Goede Doelen Nederland.

Bureauteam

Isabel van Amelsvoort

Project- en beleidsadviseur

Astrid van den Berg

Hoofd Communicatie & Fondsenwerving

Dunja Colman

Programmamaker Immaterieel Erfgoed Indische en Molukse Gemeenschap

Paulien Hofstede

Cöordinator Vredesbolwerk

Charlotte Holtermans – Rommes

Project- en beleidsadviseur

Evelyn Houtriet

Projectondersteuner

Chrismar Huls

Bestuurssecretaris

Joris de Jager

Communicatiemedewerker

Karima Koubia Bohassani

Medewerker Vredesbolwerk

Lisette Mattaar

Directeur & secretaris Raad van Bestuur

Petra Remmen

Hoofd Bedrijfsvoering

Laura van Schalm

Projectondersteuner

Emma Scheuer

Junior Adviseur Filantropie

Ivo Wever

Project- en beleidsadviseur

Raad van Bestuur

Voorzitter: De heer vice-admiraal b.d. Matthieu J.M. Borsboom
Eigenaar A3 Admirals Autonomous Advice; voorzitter Raad van Commissarissen van het Loodswezen Nederland; senior adviseur Burson Cohn & Wolfe; senior adviseur Public & Corporate sectors KPMG; lid wetenschappelijke adviescommissie Corts Foundation; lid extra ordinarius Michiel de Ruyter Stichting; stuurman Anchorites; adviseur Wings for Aid; directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.


Bestuurslid: De heer mr John C.G.M. Bakker
Bestuursraad R.K. bisdom Rotterdam; lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PNB; bestuurslid Kansfonds; secretaris van interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO); bestuurslid museum Catharijneconvent; penningmeester Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie; secretaris van internationaal caritasfonds “Pour les Autres”; voorzitter Erfgoedcommissie Hillegom, Lisse en Teylingen; bestuurslid van de Friezenkerk in Rome; lid Raad van Advies Transformation Forums.


Secretaris: Mevrouw drs. Lisette Mattaar
Directeur vfonds (hoofdfunctie); voorzitter Stichting Power of the Arthouse, bestuurslid Stichting aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) en bestuurslid Fondsen in Nederland (FIN).


Raad van Toezicht

Voorzitter: De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal; voorzitter Stichting Nieuwe Natuur; adviseur Natuurbegraven Nederland; voorzitter visitatiecommissie voor rijksgesubsidieerde musea; voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg; voorzitter Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering; voorzitter Jury Nationale Citymarketing Trofee; lid Jury European Cultural Heritage Label; lid Alumniboard Radboud Universiteit Nijmegen; voorzitter EVnetNL / ElaadNL; voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid; voorzitter Bestuur Nationaal Monument Sint Jan; adviseur Libéma; adviseur Artishock.

Vice-voorzitter: Mevrouw drs. M. Scharloo
Voorzitter Raad van Bestuur CODART, voorzitter Nederlandse Biografieprijs.

Secretaris: Mevrouw mr. drs. A. van Vark
Promovenda Universiteit Leiden; senior adviseur Koninklijke Marechaussee, duo-raadslid CDA Gemeente Leiden.

Lid: De heer luitenant-generaal b.d. B.H. Hoitink
Projectdirecteur AMF, samenwerking MIVD/AIVD; Voorzitter Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht; militair adviseur Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht; lid Raad van Advies Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945 (SHSJZ); lid Raad van Advies Dutch Dakota Association (DDA); lid Kapittel Koninklijke Militaire Willemsorde (KMWO); adviseur Erik Hazelhoff Roelfzema Foundation Advisory Committee (EHR-AC); toezichthouder World Tour Foundation.

Lid: De heer mr. H.P. van Essen
Korpschef Nederlandse Politie.

Lid: Mevrouw dr. A.J. Vlam
Lid auditcommissie vfonds; voorzitter Raad van Toezicht Gezondheidscentrum de Roerdomp.

Lid: De heer MA MSc J. Middendorp
Hoofd Corporate Development & Strategy bij bunq; voorzitter auditcommissie vfonds; lid adviesraad redactie Liberale Reflecties; lid raad van advies Veerstichting; bestuurslid Tarik Mastenbroek Stichting; bestuurslid Pieter Hennipman Stichting.

Fotografie: Vera Bos & Wouter le Duc