Organisatie

Vfonds bestaat uit een beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau, een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De medewerkers van het bureau worden verloond volgens de CAO Sociaal Werk 2023-2025. Voor de directeur-bestuurder van vfonds geldt de regeling directeursbeloningen Goede Doelen Nederland.

Karin Bakker

Senior Adviseur Fondsenwerving

Astrid van den Berg

Hoofd Communicatie & Fondsenwerving

Dunja Colman

Programmamaker Immaterieel Erfgoed Indische en Molukse Gemeenschap

Paulien Hofstede

Projectmanager/ Directie assistent

Charlotte Holtermans – Rommes

Project- en beleidsadviseur

Evelyn Houtriet

Projectmedewerker

Chrismar Huls

Bestuurssecretaris

Wietske van Oostveen

Projectadviseur

Petra Orthel

Senior Adviseur PR & Communicatie

Petra Remmen

Adjunct-directeur / Hoofd Bedrijfsvoering

Modaser Said

Projectmedewerker

Emma Scheuer

Project- en beleidsadviseur

Marieke van Schijndel

Directeur-bestuurder

Sanne van de Weerd

Officemanager

Ivo Wever

Project- en beleidsadviseur


Raad van Toezicht

Voorzitter: De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal; voorzitter Stichting Nieuwe Natuur; adviseur Natuurbegraven Nederland; voorzitter visitatiecommissie voor rijksgesubsidieerde musea; voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg; voorzitter Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering; voorzitter Jury Jacques de Leeuw Prijs; lid Alumniboard Radboud Universiteit Nijmegen; voorzitter EVnetNL / ElaadNL; voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid; voorzitter Stichting Nationaal Monument Sint Jan; Lid Programmaraad Shift Talks.


Mevrouw mr. drs. A. van Vark
Senior coördinerend adviseur transitie bij de defensiestaf; Promovenda Universiteit Leiden; duo-raadslid CDA Gemeente Leiden.


Vicevoorzitter: De heer luitenant-generaal b.d. B.H. Hoitink
Projectdirecteur Samenwerking AIVD/MIVD; Voorzitter RvT Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht; lid Raad van Advies Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945 (SHSJZ); lid Raad van Advies Dutch Dakota Association (DDA); lid Kapittel Koninklijke Militaire Willemsorde (KMWO); adviseur Erik Hazelhoff Roelfzema Foundation Advisory Committee (EHR-AC); Lid Commissie advies versterking toezicht Ministerie van Defensie.


Lid: Mevrouw dr. A.J. Vlam
Senior Compliance Officer bij NN Bank; lid auditcommissie vfonds; voorzitter Raad van Toezicht Gezondheidscentrum de Roerdomp; lid Raad van Toezicht Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld.


Lid: De heer J. Middendorp MSc MA
Hoofd Corporate Development & Strategy bij bunq; voorzitter auditcommissie vfonds; lid adviesraad redactie Liberale Reflecties; bestuurslid Tarik Mastenbroek Stichting; bestuurslid Pieter Hennipman Stichting.

Fotografie: Vera Bos & Wouter le Duc