Organisatie

Vfonds bestaat uit een beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau, een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en de leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vergoeding. De medewerkers van het bureau worden verloond volgens de CAO Sociaal Werk 2021-2023. Voor de directeur van vfonds geldt de regeling directeursbeloningen Goede Doelen Nederland.

Bureauteam

Bureauteam per 16 mei. Foto: Vera Bos

Voorzitter: De heer vice-admiraal b.d. Matthieu J.M. Borsboom
Eigenaar A3 Admirals Autonomous Advice; lid wetenschappelijke adviescommissie Corts Foundation; adviseur Wings for Aid; lid extra ordinarius Michiel de Ruyter Stichting; voorzitter Raad van Commissarissen van het Loodswezen Nederland; senior adviseur Burson Cohn & Wolfe; senior adviseur Public & Corporate sectors KPMG; stuurman Anchorites; directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.


Bestuurslid: De heer mr John C.G.M. Bakker
Bestuursraad R.K. bisdom Rotterdam; lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PNB; bestuurslid museum Catharijneconvent; penningmeester Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie; secretaris van interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO); secretaris van internationaal caritasfonds “Pour les Autres”; voorzitter Erfgoedcommissie Hillegom, Lisse en Teylingen; bestuurslid Kansfonds; bestuurslid van de Friezenkerk in Rome; lid Raad van Advies Transformation Forums


Secretaris: Mevrouw drs. Lisette Mattaar
Directeur vfonds (hoofdfunctie); Voorzitter Stichting Power of the Arthouse.


Raad van Toezicht

  • Voorzitter: De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts: lid Eerste Kamer der Staten-Generaal; voorzitter Stichting Nieuwe Natuur; adviseur Natuurbegraven Nederland; voorzitter Jury Nationale Citymarketing Trofee; lid Jury European Cultural Heritage Label; voorzitter Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering; lid Alumniboard Radboud Universiteit Nijmegen; voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg; voorzitter EVnetNL / ElaadNL; voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid; voorzitter Bestuur Nationaal Monument Sint Jan; adviseur Libéma; adviseur Artishock; adviseur Gemeente Zaanstad voor Monet Jaar 2012; voorzitter visitatiecommissie voor rijksgesubsidieerde musea.
  • Vice-voorzitter: Mevrouw drs. M. Scharloo: voorzitter Raad van Bestuur CODART, voorzitter Nederlandse Biografieprijs.
  • Lid: De heer mr. H.P. van Essen: korpschef Nederlandse Politie.
  • Lid: De heer luitenant-generaal bd B.H. Hoitink: voorzitter Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht; militair adviseur Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht; lid Raad van Advies Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945 (SHSJZ); lid Raad van Advies Dutch Dakota Association (DDA); lid Kapittel Koninklijke Militaire Willemsorde (KMWO); adviseur Erik Hazelhoff Roelfzema Foundation Advisory Committee (EHR-AC); toezichthouder World Tour Foundation; Projectdirecteur AMF, samenwerking MIVD/AIVD.
  • Secretaris: Mevrouw mr. drs. A. van Vark: promovenda Universiteit Leiden; senior adviseur Koninklijke Marechaussee, duo-raadslid CDA Gemeente Leiden.
  • Lid: Mevrouw dr. A.J. Vlam: lid auditcommissie vfonds; voorzitter Raad van Toezicht Gezondheidscentrum de Roerdomp.
  • Lid: De heer MA MSc J. Middendorp: voorzitter auditcommissie vfonds; Hoofd Corporate Development & Strategy bij bunq; lid adviesraad redactie Liberale Reflecties; lid raad van advies Veerstichting; bestuurslid Tarik Mastenbroek Stichting; bestuurslid Pieter Hennipman Stichting.
Foto: Vera Bos