Organisatie

Het vfonds bestaat uit een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau.

Raad van Bestuur

Voorzitter: De heer Vice-admiraal b.d. Matthieu J.M. Borsboom
Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Scheepvaartmuseum; Eigenaar A3 Admirals Autonomous Advice; Lid wetenschappelijke adviescommissie Corts Foundation; Adviseur Wings for Aid; Lid extra ordinarius Michiel de Ruyter Stichting; Voorzitter Raad van Commissarissen van het Loodswezen NL; Senior Advisor Burson Cohn & Wolfe; Senior Advisor Public & Corporate sectors KPMG.

Bestuurslid: De heer Mr Robert S. Croll
Senior vicepresident van de rechtbank Gelderland (hoofdfunctie); Kolonel (r) Militair Juridische Dienst Krijgsmacht; Bestuurslid Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen; Lid Raad van Toezicht Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM (per 1 januari 2019).

Secretaris: Lisette Mattaar
Directeur vfonds (hoofdfunctie)

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en de leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vergoeding.

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Voorzitter: De heer mr. dr. M.J. Cohen: Mede-voorzitter OFL, Voorzitter Cedris (Branchevereniging voor sociale werkgelegenheid); Voorzitter VOICE, Voorzitter Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS; Voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF; Voorzitter RvT Openbare Bibliotheek Amsterdam; Voorzitter Amsterdams 4-5 mei-comité; Voorzitter Raad van Toezicht Wageningen UR; Vice-voorzitter Politie Onderwijs Raad; Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening Ambtenaren; Voorzitter Stichting Co-Ex; Voorzitter NVVE; Voorzitter Bart Tromp Stichting; Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs; Voorzitter Bestuur Cappella Amsterdam; Voorzitter Stichting MS Nederland; Lid Curatorium Leerstoel vfonds Tilburg Law School.
 • Lid: De heer W.J. Berg: Lid dagelijks bestuur Vakcentrale CNV; Bestuurslid Stichting van de Arbeid; Lid SER; Bestuurslid Samenwerkingen Beroepsonderwijs Bedrijfsleven; Lid RVT ISO, Bestuurslid Fonds WI.
 • Lid: Mevrouw drs. M. Scharloo: Directeur Teylers Museum; Lid bestuur CODART; Lid Curatorium Teylers leerstoelen Universiteit Leiden; Lid benoemingscommissie Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
 • Lid: De heer mr. H.P. van Essen: lid korpsleiding Nationale Politie, Plaatsvervangend korpschef Nationale Politie.
 • Lid: de heer B.H. Hoitink: Voorzitter Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht; Militair Adviseur Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht; Lid RVA Inspectie J&V.
 • Lid: Mevrouw mr. drs. A. van Vark: Senior advisor Koninklijke Marechaussee.
 • Lid: Mevrouw dr. A.J. Vlam: Wethouder gemeente Woudenberg; Lid VNG Commissie Financiën; Lid Raad van Toezicht Gezondheidscentrum de Roerdomp.

Bureau

 • Directeur/Secretaris Raad van Bestuur: Lisette Mattaar
 • Bestuurssecretaris: Tobias Vis
 • Hoofd Bedrijfsvoering: Bert Blankenstijn
 • Senior projectadviseur: Charlotte Rommes
 • Senior projectadviseur: Isabel van Amelsvoort
 • Senior projectadviseur: Philip Romer
 • Projectondersteuner: Laura van Schalm
 • Projectondersteuner: Evelyn Aarts
 • Interim Manager Partnerships: Jemma Land
 • Communicatiemedewerker: Renee Middendorp
 • Coördinator Vredesbolwerk: Paulien Hofstede
 • Receptie: Karima Koubia

De medewerkers van het bureau worden verloond volgens de CAO Sociaal Werk 2019-2021. Voor de directeur van het vfonds geldt de regeling directeursbeloningen Goede Doelen Nederland.