Maatschappelijke loterijen

Verreweg het grootste deel van onze inkomsten krijgen wij van de drie maatschappelijke loterijen. U heeft het zich misschien nooit gerealiseerd als u een lot koopt, maar de VriendenLoterij, de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij geven samen elk jaar 10 tot 15,5 miljoen aan vfonds. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de projecten die binnen onze doelstellingen passen. Dankzij de deelnemers aan deze loterijen kunnen wij deze projecten mede mogelijk maken.

Foto: Roy Beusker

De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is als vaste partner de belangrijkste inkomstenbron van vfonds. Naast behoud van de planeet zet de loterij zich in voor de bescherming en verbetering van de levensomstandigheden van de mens op basis van drie prioriteiten: levensbehoeften, integer handelen & mensenrechten, en de ontwikkeling van veerkrachtige samenlevingen. Vfonds sluit goed aan bij de missie van de loterij door actief te zijn op het snijvlak van deze laatste twee gebieden. In 2020 ontving vfonds op basis van een vastgesteld percentage een bedrag van € 10.000.000,- van de Nationale Postcode Loterij, met dank aan alle deelnemers.

De VriendenLoterij

Per 16 augustus 2021 zijn de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij samengegaan. Alle deelnemers spelen vanaf die tijd mee met één grote loterij: de VriendenLoterij. De vernieuwde VriendenLoterij steunt culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Deelnemers kunnen nog steeds geoormerkt meespelen voor een van de partners, waaronder vfonds. Dat betekent dat de opbrengst van een lot direct naar het door de deelnemer gekozen goede doel gaat. Met de opbrengsten van de geoormerkte loten kon vfonds in de afgelopen jaren bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, bijvoorbeeld door Netwerk Oorlogsbronnen te steunen en te investeren in oorlogsmusea en herinneringscentra zoals Generaal Maczek Memorial in Breda en het nieuwe museum bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

De Nederlandse Loterij

De Nederlandse Loterij is de naam achter zeven bekende kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en TOTO. Haar missie is bijdragen aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Zo is de Invictus Games, het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen, een mooi voorbeeld waarbij de missie van de Nederlandse Loterij en vfonds samenkomen. In 2020 heeft vfonds € 370.769 van de Nederlandse Loterij ontvangen.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Beleggingsbeleid

Het vfonds heeft in haar beleggingsstatuut opgenomen dat zij naast een financieel stabiel basisvermogen heel nadrukkelijk ook maatschappelijk verantwoord belegt. Dit uit zich in een sociaal en duurzaam beleggingsbeleid, waarbij het vfonds zich conformeert aan de tien principes van United Nations of Global Compact (Human Rights, Labour, Environment and Anti-corruption).

Door de vermogensbeheerders wordt minstens vier maal per jaar aan de Raad van Bestuur gerapporteerd over de ontwikkeling per beleggingscategorie, de behaalde beleggingsresultaten en de duurzaamheid binnen de portefeuille. Minstens twee maal per jaar worden de beleggingsresultaten besproken met de Raad van Bestuur. Indien blijkt dat transacties niet voldoen aan de vereiste criteria, worden er direct maatregelen getroffen om dit te herstellen.