Partners

Verreweg het grootste deel van onze inkomsten krijgen wij van de Goede Doelen Loterijen. U heeft het zich misschien nooit gerealiseerd als u een lot koopt, maar de Bankgiroloterij, de Nationale Postcodeloterij en de Nederlandse Loterij geven samen elk jaar 10 tot 13 miljoen aan het vfonds. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de projecten die binnen onze doelstellingen passen. Dankzij de deelnemers aan deze loterijen kunnen wij deze projecten mede mogelijk maken.

Nationale Postcode Loterij

Dit jaar ontving het vfonds tijdens het Goed Geld Gala 2018, op basis van een vastgesteld percentage, van de Nationale Postcode Loterij een bedrag van € 10.000.000,-. Met dank aan alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Foto: Roy Beusker

BankGiro Loterij

In 2019 ontving het vfonds tijdens het Goed Geld Gala 2018 van de BankGiro Loterij via geoormerkt werven een bedrag van € 3.955.014,-. Deelnemers die een lot hebben gekocht via speciale acties spelen geoormerkt mee. Dit houdt in dat de helft van de opbrengst van deze loten rechtstreeks naar het vfonds gaat. Dank aan iedereen die meespeelt voor het vfonds!

Foto: Roy Beusker

De Nederlandse Loterij

Nederlandse Loterij is de grootste kansspelorganisatie van Nederland en organiseert op dit moment zeven verschillende kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto. De missie van de Nederlandse Loterij is bijdragen aan een gelukkiger en gezonder Nederland.

De loterij maakt niet alleen veel deelnemers blij met mooie geldprijzen. Ze zorgt er ook voor dat Nederland gelukkig en gezond wordt. Samen maken ze sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen.

Daarnaast dragen ze opbrengsten af aan de Nederlandse samenleving: via het ministerie van Financiën, NOC*NSF en achttien goede doelen waaronder het vfonds via Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN). Al sinds de oprichting van De Lotto, in 1961, krijgt het vfonds een jaarlijkse bijdrage. In 2018 bedroeg deze € 359.831,-.

Beleggingsbeleid

Het vfonds heeft in haar beleggingsstatuut opgenomen dat zij naast een financieel stabiel basisvermogen heel nadrukkelijk ook maatschappelijk verantwoord belegt. Dit uit zich in een sociaal en duurzaam beleggingsbeleid, waarbij het vfonds zich conformeert aan de tien principes van United Nations of Global Compact (Human Rights, Labour, Environment and Anti-corruption).

Door de vermogensbeheerders wordt minstens vier maal per jaar aan de Raad van Bestuur gerapporteerd over de ontwikkeling per beleggingscategorie, de behaalde beleggingsresultaten en de duurzaamheid binnen de portefeuille. Minstens twee maal per jaar worden de beleggingsresultaten besproken met de Raad van Bestuur. Indien blijkt dat transacties niet voldoen aan de vereiste criteria, worden er direct maatregelen getroffen om dit te herstellen.