Privacy Statement

Algemeen:
In dit Privacy Statement informeert het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) u voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn om te weten.

Het vfonds respecteert uw privacy en streeft er naar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet (Tw) en de relevante codes van de DDMA (Nederlandse branchevereniging voor marketing) en Stichting Reclame Code (SRC).

Doel:

Het vfonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, namelijk het:

  • verwerken van subsidieaanvragen voor een project of reünie
  • voeren van een vrienden-administratie
  • houden en ontwikkelen van functionele en persoonlijk afgestemde websites en apps,
  • controleren en testen van uitingen en de websites,
  • maken van koppelingen met Social media,
  • het verzenden van vriendenpasjes, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake vfonds en haar projecten
  • het doen van gepersonaliseerde marketing, segmentatie en optimaliseren van marketingboodschappen en -kanalen door het verzamelen, combineren, analyseren en gebruiken van (persoons)gegevens van subsidienten, partnerorganisaties en hun publiek ten behoeve van de doelstellingen van het vfonds;
  • het registreren van uw marketingvoorkeuren, bezoek aan subsidienten en instellingen die passen binnen onze doelstellingen;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het voorkomen, onderzoeken en tegengaan van klachten, (vermoedens van) fraude en handelingen in strijd met de (deelnemers)reglementen en actievoorwaarden en het verdedigen van de rechtspositie van het vfonds.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, zal het vfonds persoonsgegevens niet verwerken, of aan derden verstrekken, zonder uw voorafgaande toestemming.

Persoonsgegevens worden gebruikt, totdat u aangeeft niet langer (via een bepaald kanaal) te willen worden benaderd. In dat geval zullen de noodzakelijke gegevens in een ‘verzetsbestand’ worden opgenomen en de overige persoonsgegevens niet langer worden gebruikt.

Het vfonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en zorgvuldig gebeurt.