Regelingen 80 jaar vrijheid

Met een uitgebreid programma vieren we vanaf september 2024 tot en met augustus 2025 dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd. Hoe mooi zou het zijn als in alle provincies verschillende activiteiten, herdenkingen en vieringen worden georganiseerd? Daarom heeft vfonds in het kader van dit lustrum twee regelingen ontwikkeld om landelijke en lokale partijen te ondersteunen de viering van 80 jaar vrijheid met hun project mogelijk te maken. Op deze pagina delen we meer informatie over de regelingen. 

Context 

Inmiddels is het bijna 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de bezetter. Het zuiden van Nederland werd al in 1944 bevrijd, de rest van Nederland volgde in 1945. Wat kunnen we leren van toen, nu er steeds minder ooggetuigen zijn die de gebeurtenissen van dichtbij hebben meegemaakt? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoiets nú en in de toekomst in Nederland nooit meer zal plaatsvinden? In het kader van het lustrum jaar is in samenwerking met partijen uit het WO2 werkveld (genaamd het Veldberaad) en vertegenwoordigers van de provincies een narratief (kort verhaal) opgesteld dat als richting dient voor alle te organiseren activiteiten.

Lees het narratief hier

Met de viering van 80 jaar vrijheid overdenken we de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan die tot op de dag van vandaag doorwerken in onze samenleving. We herdenken de slachtoffers van ontmenselijking, vervolging, rechteloosheid en van de Holocaust. En we staan stil bij de opkomst van het nazisme en het militarisme in Europa en Azië in de jaren dertig. Ook beschouwen we de nasleep van de oorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden inclusief de Indonesische archipel en de overige overzeese gebiedsdelen. We bieden daarbij uitdrukkelijk een platform voor slachtoffers en verhalen die nog geen plek hebben gekregen in ons collectieve geheugen.

We vieren dat onze vrijheid dankzij de inzet van de geallieerde legers, daarbij ondersteund door Nederlandse verzetsgroepen, 80 jaar geleden is herwonnen. Dit in het besef dat daarmee geen einde kwam aan oorlog elders in de wereld zoals nu in Oekraïne. We realiseren ons dat het respect voor mensenrechten en de afwezigheid van geweld en onderdrukking essentieel zijn voor een menswaardig bestaan en voorwaarden zijn voor een goed functionerende open, vrije, democratische rechtsstaat, die wereldwijd steeds meer onder druk staat en uitgedaagd wordt.

Daarom vieren we ook dat we sinds de bevrijding weer in een democratie leven, waarin iedereen mag meedenken en meebeslissen, waarbij we inzien dat dit niet alleen een recht is maar ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt: voor onszelf, voor de ander en voor het in stand houden van de democratische rechtsstaat. We realiseren ons dat vrijheid nooit af is en dat het een voortdurende inspanning vereist om elkaars vrijheden de ruimte te geven. Hiermee geven we invulling aan ons burgerschap en nemen we deel aan het democratische proces. We geven op deze wijze gezamenlijk vorm aan Nederland en aan de wereld om ons heen. Daarom vieren we de vrijheid niet alleen, maar samen. Want vrijheid deel je met elkaar.

Regelingen 80 jaar vrijheid 

Wil jij bijdragen om de viering van 80 jaar vrijheid mogelijk te maken? Wat leuk! We vertellen je hieronder alles wat je moet weten.  

Via twee verschillende regelingen stellen we in totaal €3.000.000 beschikbaar zodat organisaties hun projecten kunnen realiseren. Er zal gewerkt worden met verschillende fases waarbij binnen elke fase, afhankelijk van de regeling, een maximaal bedrag beschikbaar is. Door deze werkwijze is er geld gereserveerd voor projecten die al in 2024 beginnen, maar ook geld gereserveerd voor projecten die pas in 2025 van start gaan. 

Regeling 1

Regeling 1 is bedoeld voor nationale, provinciale en regionale projectenaanvragen. Binnen deze regeling is het mogelijk geld aan te vragen vanaf €2.500 voor projecten die invulling geven aan het Narratief van 80 jaar vrijheid en het thema Onze Vrijheid binnen het subsidiekader van vfonds.

Vanaf nu is het mogelijk geld aan te vragen voor deze regeling. Kijk naar de voorwaarden en deadlines hieronder of en wanneer jouw project in aanmerking komt.

De voorwaarden
 • Projecten dienen inhoudelijk aan te sluiten op
  • De Themalijn Onze Vrijheid uit het subsidiekader (in ieder geval op zowel doelstelling 1: het vergroten van kennis over oorlog en conflict, als op doelstelling 4: het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving)
  • Én aanvullend bij het narratief voor 80 jaar vrijheid.
 • Specifiek aandacht voor projecten gericht op:
  • Verschillende perspectieven. Nadrukkelijk ook slachtoffers en verhalen die nog geen plek hebben in ons collectieve geheugen; Betrokkenheid en bewustwording;
  • Ons beter verhouden tot onze eigen geschiedenis.
 • Bij de beoordeling zoekt vfonds:
  • Een goede balans tussen traditionele en vernieuwende initiatieven;
  • Initiatieven die aansluiten bij een brede doelgroep, waarbij het bereiken van nieuwe doelgroepen positief meeweegt;
  • Specifiek aandacht voor doelgroep jongeren;
  • Een gebalanceerde spreiding over het gehele Koninkrijk der Nederlanden.
 • Neem voor aanvragen boven de €100.000 graag contact op met vfonds via het telefonisch spreekuur.
Aanvullende informatie
 • Er zal gewerkt worden met vijf fases. 
 • De aanvragen worden per fase behandeld zodat deze individueel maar ook in verhouding tot elkaar kunnen worden beoordeeld. Het is niet mogelijk om projecten die later starten in een eerdere fase in te dienen. Deze worden pas behandeld als de desbetreffende fase is geopend.
 • Er is binnen maximaal 2 maanden uitsluitsel over een toekenning voor projecten onder de €50.000. Aanvragen boven dit bedrag worden na de sluitingsdatum voorgelegd aan de Adviescommissie.  
Deadlines voor projecten van €2.500 tot €50.000
FaseAanvragen voor projecten die starten in de periodeIndienen mogelijk vanafDeadlineUitsluitsel
112-09-2024 tot 01-11-202429-9-202311-1-2024Binnen 2 maanden
201-11-2024 tot 01-01-20251-1-2024volgtBinnen 2 maanden
301-01-2025 tot 01-03-20251-3-2024volgtBinnen 2 maanden
401-03-2025 tot 06-05-20251-6-2024volgtBinnen 2 maanden
506-05-2025 tot 15-08-20251-9-2024volgtBinnen 2 maanden
Deadlines voor projecten vanaf €50.000
FaseAanvragen voor projecten die starten in de periodeIndienen mogelijk vanafDeadline indieningUitsluitsel
112-09-2024 tot 01-11-202429-9-202311-1-20244-4-2024
201-11-2024 tot 01-01-202512-1-20244-4-20244-7-2024
301-01-2025 tot 01-03-20255-4-20246-6-20241-10-2024
401-03-2025 tot 06-05-20257-6-20246-9-202431-12-2024
506-05-2025 tot 15-08-20251-9-20241-12-20241-4-2025

Regeling 2

Regeling 2 is bedoeld voor kleinere, lokale projectenaanvragen. Binnen deze regeling is het mogelijk om geld aan te vragen tot en met €2.500 voor projecten die de lijn van de bevrijding volgen.

Deze regeling opent naar verwachting in het tweede kwartaal in 2024.

De voorwaarden
 • Lokale verhalen die de lijn van de bevrijding volgen.
 • Het project vertelt minimaal één lokaal verhaal dat kennis over oorlog en conflict vergroot.
 • Voor de lokale regeling geldt i.t.t. de reguliere regeling alleen aansluiting bij doelstelling 1 in het subsidiekader is vereist. Er geldt hier dus een lagere (inhoudelijke) drempel.
Aanvullende informatie
 • Er zal binnen deze regeling gewerkt worden met drie fases.
 • De aanvragen worden per fase behandeld en daarnaast op volgorde van binnenkomst.
Deadlines
Fase    Aanvragen voor projecten die starten in de periodeIndienen mogelijk vanafUitsluitsel
112-09-2024 tot 01-03-20251-3-2024binnen 2 maanden
201-03-2025 tot 06-05-20251-6-2024binnen 2 maanden
306-05-2025 tot 15-08-20251-11-2024binnen 2 maanden

Start een aanvraag

Heb jij goede ideeën voor een project dat aansluit bij de viering van 80 jaar vrijheid? Lees alle stappen die je moet doorlopen voor een aanvraag via de knop hieronder: