Schenken per notariële akte

Een gift via een notariële schenkingsakte mag u volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel zoals bij andere giften aan goede doelen. Hierdoor kan uw bijdrage aan vfonds groter zijn, zonder dat het u meer kost.

100% goed besteed

Sinds 1 januari 2006 is elke gift aan een goed doel, zoals vfonds, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw hele gift komt daarom ten goede aan vfonds. Voorwaarde is dat u het vfonds gedurende minimaal 5 kalenderjaren met een vast bedrag steunt en dat dit wordt vastgelegd in een notariële akte.

Stel, u wilt jaarlijks € 100,- investeren en u zit in het 42% belastingtarief. U besluit er een periodieke schenking met akte van te maken. U verhoogt uw jaarlijkse schenking van € 100,- naar € 172,-. Via uw aangifte stort de Belastingdienst 42% terug. Uw netto investering bedraagt dan nog steeds € 100,- terwijl het rendement aan maatschappelijke investering nu € 172,- bedraagt!

Uw voordeel

Bij periodieke schenkingen boven € 150 zijn de kosten voor het opmaken van de notariële akte voor onze rekening. Wij kunnen u in contact brengen met een notaris die uw akte opmaakt waarvan u een afschrift ontvangt. Met deze akte kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat uw giften volledig aftrekbaar zijn.