december 1, 2022
Artikel

Subsidieregeling – Houd je erfgoed levend – geopend!

We hebben mooi nieuws! Vanaf vandaag is het mogelijk om bij vfonds een subsidieaanvraag te doen voor de regeling ‘Houd je erfgoed levend’ ter versterking van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland, waarmee de rijke, culturele tradities van de Indische en Molukse gemeenschappen zichtbaar worden gemaakt, worden versterkt en worden doorgegeven aan volgende generaties.

Subsidieregeling: Houd je erfgoed levend
Met de regeling die vfonds op 1 december 2022 met steun van het Ministerie van VWS opent, wordt bijgedragen aan de versterking en het behoud van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland. Daarbij gaat het niet over tastbare dingen zoals objecten in een museum, maar gaat over levend erfgoed zoals sociale gewoontes, rituelen, tradities of bijvoorbeeld ambachten. Allemaal dingen die plaatsvinden in een bepaalde gemeenschap, bij iemand thuis of tijdens bijeenkomsten in een vereniging. Erfgoed dat met de tijd mee kan veranderen.

Met deze subsidie worden mensen uit de gemeenschap die daar behoefte aan hebben aangespoord om hun eigen immateriële erfgoed zichtbaarder te maken, te begrijpen, te behouden en weer over te dragen aan jongere generaties en de generaties daarna. Door jarenlange integratie en doordat er decennia overheen zijn gegaan is het voor velen vaak lastig verbinding te maken met het eigen erfgoed. Door erover in gesprek te gaan met anderen, het te (her)ontdekken en ermee in contact te komen, kan meer inzicht en zelfaanvaarding ontstaan. Zo worden culturele aspecten van het Indisch zijn en culturele tradities in leven gehouden, doorgegeven en kunnen nieuwe generaties er een nieuwe draai aangeven.

Een goed idee voor het doorgeven van immaterieel erfgoed?

Op de vernieuwde website lees je meer over de regeling, kun je een Quick-scan doen om te zien of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden en lees je er de meest gestelde vragen. Staat jouw antwoord er niet bij? Stel ze dan tijdens de eerste live meet-up op 12 januari 2023 in het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. Aanmelden via de website: houdjeerfgoedlevend.nl.

Op de hoogte blijven van alle ins & outs over dit programma? Volg dan de aparte LinkedIn-pagina en schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief en mis niks!