Oproep voor projecten rond themajaar 2023
Leven met oorlog 

Bijna iedere Nederlander heeft te maken met oorlog. Uit eigen ervaring of via verhalen van anderen. De impact hiervan is enorm op het individu, families en de samenleving. Vfonds wil iedereen in Nederland inspireren bij te dragen aan vrede en vrijheid, vanuit lessen over oorlog en conflict. Daarom ondersteunen wij projecten die op vernieuwende wijze aandacht geven aan verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook over verhalen uit recentere oorlogen zoals in Afghanistan, Bosnië en nu in Oekraïne.  

Het jaar 2023 is door Platform WO2 uitgeroepen tot het themajaar Leven met Oorlog. Vfonds roept bij deze op tot het indienen van projectaanvragen die invulling geven aan dit thema. Heb jij een passend project? Doe dan een aanvraag. Het maximale aanvraagbedrag is €25.000. 

Waarom een themajaar? 

Door het Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin verschillende partijen* samenwerken, is 2023 uitgeroepen tot het themajaar ‘Leven met oorlog’. Platform WO2 wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor huidige en toekomstige generaties. Door thematisch te programmeren wil het platform de samenwerking binnen (en buiten) de sector versterken en daarnaast inhoudelijk op een onderwerp de diepte ingaan. Door krachten te bundelen wordt een groter publiek bereikt, wordt samengewerkt aan nieuwe vormen van herinneren wordt bijgedragen aan de bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

* het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Over het themajaar 2023 ‘leven met oorlog’ 

Huidige en toekomstige generaties ervaren de Tweede Wereldoorlog steeds minder als ankerpunt. De afstand hiertoe wordt steeds groter. Wel heeft bijna iedere Nederlander via generaties te maken gehad met verhalen over oorlog. Het doorgeven van deze ervaringen is voor de eerste generatie vaak een belangrijke vorm van verwerking. Het is een manier om kinderen en kleinkinderen te waarschuwen voor het gevaar van oorlog. Hoe gaan die verschillende generaties met deze verhalen om? Hoe geven mensen die oorlog hebben meegemaakt of nu meemaken betekenis aan dit verleden? Het themajaar 2023 zal daarom in het teken staan van de impact van oorlog op het individu, familie en op de samenleving en zal een jaar lang de rode draad zijn door alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten. Platform WO2 wil zo aandacht vragen voor: 

 • de stem van oorlogsgetroffenen 
 • het van generatie op generatie doorgeven van verhalen 
 • de impact van historische gebeurtenissen op de samenleving. 

Speciaal voor het themajaar maakte Inez Schelfhout, psycholoog bij Arq het Nationaal psychotrauma centrum ,een inspiratielezing over leven met oorlog genaamd Splijting en Inspiratie. Bekijk de lezing hier of bekijk de video waarin ze een toelichting geeft op de inspiratielezing.

Call vfonds aansluitend bij themajaar 

Een vreedzame samenleving is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we samen aan blijven werken. Vfonds draagt daar aan bij door jaarlijks ruim 200 projecten te steunen die vanuit kennis over oorlogen, conflicten en recente vredesmissies meer betekenis geven aan de actualiteit. We vinden het belangrijk dat er mooie en nieuwe initiatieven ontstaan en dat partners binnen én buiten het werkveld elkaar weten te vinden. Daarom opent vfonds vanaf 8 juli een call die binnen het themajaar ruimte biedt aan verschillende soorten activiteiten over de hele breedte van de geschiedenis, vanaf 1933 (toen Adolf Hitler Duitsland omvormde tot een dictatuur) tot en met nu.  

Voor deze call stelt vfonds maximaal €500.000 beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor projecten die plaatsvinden en eindigen in het jaar 2023 en aansluiten bij het thema ‘Leven met oorlog’. Zo kan een breed scala aan activiteiten ontstaan: van bijvoorbeeld een game, theatervoorstelling en debat, tot het doorgeven familieverhalen. Maar ook verrassende, nieuwe digitale vormen van verbinding.  

Richtlijnen 

Om in aanraking te komen voor subsidie moeten aanvragen voor het themajaar voldoen aan in ieder geval het subsidiekader van vfonds. Het subsidiekader is hier te lezen. Daarnaast gelden onderstaande criteria: 

 • Moet het project plaatsvinden en eindigen in 2023; 
 • Moet het project aansluiten bij minstens één van de kenmerkende elementen uit het referentiekader van het platform WO II (bijvoorbeeld herinneringscultuur, internationale samenwerking, ondermijning van de rechtstaat). Deze is hier te lezen
 • Moet het project de samenwerking met partijen binnen en buiten de WO2 sector stimuleren; 
 • Moeten projecten bij voorkeur leiden tot een gebalanceerde spreiding over het gehele koninkrijk der Nederlanden; 
 • Moeten projecten bij voorkeur leiden tot aanwezigheid in de digitale wereld. Daar waar mogelijk gebruik makend van het Netwerk Oorlogsbronnen en de DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur); 
 • Kunnen projecten een bijdrage krijgen voor maximaal €25.000; 

Verder 

 • In september 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Indien het project doorwerking heeft op dit jaar, maak dit kenbaar in uw aanvraag 
 • Bij honorering van een aanvraag kunt u gebruik maken van het logo van het themajaar. Daarnaast wordt uw project ook zichtbaar op Tweede Wereldoorlog.nl. Het logo kunt u hier downloaden.  
 • Gaat u een aanvraag doen? Zorg dan dat u in uw aanvraag kenbaar maakt dat het gaat om een project in verband met het themajaar 2023 Leven met Oorlog. 

Deadline 

Vanaf 8 juli is het mogelijk subsidie bij vfonds aan te vragen. De deadline eindigt op 1 oktober. Daarna is het niet meer mogelijk om specifiek voor het themajaar aanvragen te doen. Aanvragers krijgen medio november 2022 bericht of hun aanvraag gehonoreerd is.  

Meer informatie 

Meer informatie voor het indienen van aanvragen zie de pagina Projectsubsidie aanvragen en ons subsidiekader en beleidsplan. Voor overige vragen over deze procedure kunt u ons mailen via info@vfonds.nl. Onze projectadviseurs staan ook telefonisch voor u klaar en zijn bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 via 030-2006833.