Witte Anjer Fonds

Witte Anjer Fonds

De witte anjer is tijdens de Tweede Wereldoorlog het symbool van verzet in Nederland. Om hun onvrede te laten blijken dragen veel mensen op de verjaardag van Prins Bernhard, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, witte anjers en worden standbeelden van het Koninklijk Huis er mee bedolven. Bij Paleis Noordeinde leggen burgers bloemen bij het standbeeld van Willem de Zwijger.

Decennia later besluiten een aantal Libanon-veteranen om de witte Anjer het symbool te maken van alle Nederlandse veteranen. Inmiddels is deze klus in handen van het Nationaal Comité Veteranendag die op speciale evenementen zoals de Anjerconcerten en de Nederlandse veteranendag gratis anjers verstrekken aan bezoekers zodat zij zo hun waardering voor Nederlandse veteranen kunnen tonen. Het #Vteam, de jongerenclub van vfonds, deelt ieder jaar tijdens de 4Daagse witte anjers uit aan veteranen en politiemensen.

Om de witte anjer als nationaal symbool voor veteranen te vergroten is een speciaal Fonds op Naam opgericht. Met een donatie kunt u zo heel direct bijdragen om de witte anjer door zoveel mogelijk Nederlanders te laten dragen en op meer plekken in Nederland te laten bloeien.

Ook bijdragen aan vrede, vrijheid en veteranen in Nederland? Dat kan met een eigen Fonds op Naam.

Het is ook mogelijk om een eigen Fonds op Naam op te richten bij vfonds. Bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een familielid, ter afscheid van een bestuurder of ter gelegenheid van een jubileum. Het grote voordeel: een eigen fonds, zonder dat u een aparte stichting hoeft op te richten. Dat scheelt tijd, geld, administratie en beheer. Zo kunt u zelf geld inzamelen en schenken aan vfonds met een gerichte opdracht welke past bij de doelstellingen van vfonds. Kijk hier hoe vfonds u daarbij kan ondersteunen.