Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie

In het verlengde van de waardering van onze democratische rechtsstaat (doelstelling 2), inclusief de internationale rechtsorde, ligt de waardering voor veteranen en politiemensen. Zij zijn namelijk degenen die zich, met gevaar voor eigen leven, inzetten voor bescherming en handhaving van onze vrede en democratie.

Onder veteranen en politiemensen, maar ook breder in de maatschappij, is er behoefte aan een vollediger, accurater en actueler beeld van ‘de veteraan’ en de politieman- of vrouw en het belang van het werk dat zij hebben verricht. Zij zijn degene die uit eigen ervaring over oorlog en conflict spreken. Juist door hun verhalen en getuigenissen kunnen we beter begrijpen voor welke waarden is gestreden – en nog steeds gestreden wordt. Daarnaast kunnen we ons beter inleven in wat zij hebben meegemaakt en welke nuances, dilemma’s en perspectieven er in oorlogs- en conflictsituaties kunnen bestaan.

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

Foto: Marleen Hoftijzer