Het vergroten van kennis over oorlog en conflict

Het vergroten van kennis over oorlog en conflict is een krachtig fundament waarop de waardering van de democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving gebouwd wordt. Kennis hebben van oorlog en conflict, zowel in heden en verleden, nationaal en internationaal, maakt voor mensen duidelijk wat het belang is van democratie en hoe dit door oorlog en conflict wordt verstoord. Daarbij maakt het verhaal van oorlog en conflict het contrast met de verworvenheden van onze huidige samenleving zichtbaar. Dit kan bijdragen aan meer waardering voor de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving.

Vfonds subsidieert in dit kader organisaties die de inhoudelijke boodschap van nationale herdenkingen steunen, maar bijvoorbeeld ook persoonlijke getuigenissen en verhalen over oorlog en conflict die een bredere maatschappelijke betekenis of impact hebben. Ook steunen wij educatieve projecten die kennis over het ontstaan van oorlog en de kennis over militaire (vredes)missies vergroten.

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

Foto: Maczek Memorial Breda