Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving

Vanuit de kennis over oorlog en conflict, en de waardering voor de democratische rechtsstaat, veteranen en politie, ontstaat de bereidheid om zelf actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving. Door vaardigheden hiervoor te stimuleren kan toekomstige oorlog en conflict voorkomen worden. Vfonds richt zich op vaardigheden die tolerantie en  verbinding vergroten. Als vertegenwoordigers van de toekomstige generaties vormen jongeren hierin een belangrijke doelgroep. Denk aan het leren deelnemen aan debat, het ontwikkelen van inlevingsvermogen in de ander, conflicthantering, het sluiten van compromissen en ook: het leren om te kiezen voor een opstelling als kritische burger.

Deze vaardigheden worden ontwikkeld wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan.

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

Foto: Stichting HOPE XXL. Op Weg naar het Lagerhuis