Het vergroten van waardering van de democratische rechtsstaat

Met kennis over oorlog en conflict (doelstelling 1) kunnen we ook de verworvenheden die we vandaag de dag hebben – denk aan het kunnen leven in vrede, vrijheid en gelijkheid – meer waarderen.  Deze verworvenheden zijn geen vanzelfsprekendheid. Ze worden beschermd en gehandhaafd door onze democratische rechtsstaat en dat gaat verder dan onze landsgrenzen. Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland onderdeel geworden van grote internationale instituties zoals de NAVO, de EU en de Verenigde Naties. Deze bondgenootschappen zijn in het leven geroepen om veiligheid, vrijheid en internationale samenwerking van de aangesloten landen te garanderen en te bevorderen. Hier horen afspraken en verdragen bij. Zo staat in de Nederlandse grondwet dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. De inzet van Nederlandse militairen op internationale missies draagt hieraan bij.

Vfonds steunt daarom projecten die het belang en de kennis over de werking van democratie, rechtsstaat en internationale samenwerking van deze instituties vergroten. Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

Foto: Martijn Beekman. Tentoonstelling ’75 jaar VN in 75 verhalen’ op de Lange Voorhout in Den Haag.