Vredesbolwerk-vfonds-vacature-bedrijfsvoering
juni 15, 2023
Artikel

Nieuwe werkwijze met adviescommissie

Vanaf 1 oktober 2023 gaat vfonds werken met een Adviescommissie voor de behandeling van aanvragen voor projectsubsidie vanaf 50.000 euro. Deze commissie is onafhankelijk en brengt advies uit aan de directeur-bestuurder van vfonds over de beoordeling van projectaanvragen en toekenning van projectsubsidies. De installatie van de Adviescommissie is een gevolg van de eerder aangekondigde wijzing van de bestuursstructuur. Bij het aanvragen van projectsubsidie tot 50.000 euro verandert er niets.

Vredesbolwerk-vfonds-vacature-bedrijfsvoering

De Adviescommissie wordt met ingang van 1 oktober 2023 geïnstalleerd. Vanaf dan worden aanvragen voor projectsubsidie vanaf 50.000 euro getoetst door de Adviescommissie aan de hand van het subsidiekader, welke een nadere uitwerking is van de missie van vfonds. Hierin wegen een aantal factoren mee zoals de context waarbinnen elke aanvraag is ingediend en de manier waarop de aanvragen zich onderling tot elkaar verhouden. Daarnaast wordt bekeken of het geheel aan ondersteunde projecten samen de missie van vfonds optimaal realiseren, de belangrijke doelgroepen bereiken en bijdragen aan een landelijk dekkend aanbod voor de eindgebruiker. Tenslotte bekijkt de commissie of er voldoende diversiteit in de ondersteunde projectvormen en -disciplines is. De projectadviseurs van vfonds bereiden de toetsing voor. De directeur-bestuurder van vfonds besluit over de toekenning van de subsidies op basis van het advies dat de commissie uitbrengt.

Aanvragers kunnen gewoon aanvragen voor projectsubsidie blijven doen en de service verwachten die zij van vfonds gewend zijn.

Werving

Eind juni start vfonds met de werving van de adviescommissie.