Projectsubsidie aanvragen

Informatie voor aanvragers

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Wilt u met uw project hier ook aan bijdragen? Op deze pagina leest u alles over het indienen van een subsidieaanvraag.

Voor het indienen van aanvragen werken we met verschillende rondes met een sluitingsdatum. Hieronder vindt u de deadlines van de verschillende rondes. Na de sluitingsdatum van een ronde worden alle binnengekomen aanvragen in behandeling genomen. Uiterlijk vier maanden na de sluitingsdatum ontvangt u reactie van vfonds op uw aanvraag.      

Deadlines indienen subsidieaanvraag

 • Ronde 2021-5: 1 november 2021

Stappenplan: hoe vraagt u subsidie aan voor uw project? 

Voor het aanvragen van subsidie bij vfonds is het belangrijk dat het project voldoet aan onze richtlijnen. Benieuwd of uw project in aanmerking komt? Bekijk dan de korte video hieronder.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

1. Lees de subsidierichtlijnen 

Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Dit is een uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Lees onze subsidierichtlijnen goed door om te zien of uw project in aanmerking komt voor een vfonds subsidie. Let op: er zijn aanvullende richtlijnen voor aanvragen die betrekking hebben tot voormalig Nederlands-Indië.


In het kort:

 • Vfonds verstrekt kortlopende projectfinanciering. In beperkte mate maakt vfonds afspraken die zich – op grond van een meerjarig projectplan – over meerdere jaren uitstrekken.
 • Er is sprake van cofinanciering. Vfonds financiert nooit 100%.
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden vóór de start van het project te worden ingediend.
 • De projectaanvraag wordt op een juiste en volledige wijze via het aanvraagformulier dat vfonds hiervoor beschikbaar heeft gesteld ingediend.
 • Het project vervult ten minste drie, en in ieder geval doelstelling 1 en 4, van de volgende doelstellingen van vfonds:
  • Het vergroten van kennis van oorlog en conflict
  • Het vergroten van de waardering van de democratische rechtstaat
  • Het vergroten van de waardering voor veteranen en waardering voor politie
  • Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving
 • Vfonds staat open voor aanvragen voor de verbouwing, uitbreiding en / of vernieuwing van de museale infrastructuur, mits deze afkomstig is van een organisatie die als (geassocieerd) lid verbonden is aan de SMH.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project.
 • Er is sprake van een realiseerbaar projectplan met meetbare doelstellingen en een goede begroting en dekkingsplan.
 • Doelgroep van het project zijn inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden of een relevante doelgroep daarbinnen.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een uitzondering wordt gemaakt voor herdenkings- of pelgrimsreizen naar het buitenland.

2. Vul de quickscan in

De aanvraag begint bij het invullen van de quickscan. Bij een positieve uitkomst op de quickscan kunt u direct een account aanmaken voor de vfonds Community (doe dit bij voorkeur via de browser Google Chrome). Alle aanvraagformulieren en overige informatie kunt u in de vfonds Community vinden. Let op: u kunt niet rechtstreeks naar de vfonds Community, de quickscan is altijd het startpunt. Een positieve uitkomst van de quickscan biedt geen toekenning van subsidie; het geeft slechts aan of een project wel of niet past binnen de richtlijnen. Vfonds maakt vervolgens inhoudelijke en budgettaire afwegingen.
Wilt u de vragen alvast inzien om de aanvraag voor te bereiden? Bekijk dan een van de twee onderstaande voorbeelden die voor u van toepassing is.

– Doet u voor de eerste keer een aanvraag bij vfonds en vraagt u minder dan € 50.000 aan? Bekijk dan hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

– Heeft u vaker bij vfonds een subsidie aangevraagd of vraagt u meer dan € 50.000 aan? Bekijk dan hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Heeft u tijdens de aanvraag wat meer tijd nodig om het een en ander op te zoeken? U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan en later verder gaan. Als u de volgende keer in de vfonds Community inlogt, kunt u weer verder gaan met het invullen van het formulier.

Bekijk onderstaande video om erachter te komen wat u allemaal nodig heeft bij het aanvragen van subsidie en welke dingen belangrijk zijn om rekening mee te houden.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

3. Leg alvast een aantal gegevens klaar 

U maakt het uzelf gemakkelijker door alvast een aantal gegevens en documenten klaar te leggen. Het gaat om het volgende: 

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een uitgewerkt projectplan
 • Een bijbehorend communicatieplan
 • Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan. U kunt hiervoor uw eigen begroting en dekkingsplan indienen, of ons Sjabloon begroting en dekkingsplan gebruiken (lees ook de bijbehorende toelichting)
 • De statuten van uw organisatie (altijd bij eerste aanvraag of indien de statuten recent zijn gewijzigd). 

  Bij aanvragen vanaf 100.000 euro vraagt vfonds nog extra:
 • Recent activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie
 • Recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar

Een subsidie aanvragen in coronatijd

Het is moeilijk in te schatten hoe alles verder gaat verlopen de komende maanden, maar het ziet er naar uit dat Nederland voorlopig nog te maken heeft met steeds veranderende coronamaatregelen. Lees hier meer over onze corona richtlijnen

Contact

Mocht u na het lezen van de subsidierichtlijnen en het invullen van de quickscan nog vragen hebben, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 via 030-2006833.