Projectsubsidie aanvragen

Informatie voor aanvragers

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Wilt u met uw project hier ook aan bijdragen? Op deze pagina leest u alles over het indienen van een subsidieaanvraag.

Het hele jaar door kunt u bij vfonds subsidieaanvragen indienen. Alleen aanvragen voor projecten die nog van start moeten gaan worden in behandeling genomen. Voor aanvragen tot het bedrag van 50.000 euro geldt als advies om de aanvraag drie maanden vóór de start van het project bij vfonds in te dienen. Het streven is om een aanvraag binnen acht weken te hebben behandeld*. De snelheid van de behandeling hangt mede af van de inhoud van de aanvraag. Voor grotere aanvragen zijn er verschillende rondes met een sluitingsdatum. Hier vindt u de deadlines van de verschillende rondes voor deze grotere aanvragen.

*Vfonds behoudt zich altijd het recht voor om de behandeltermijn te verlengen. In een dergelijk geval wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Al eerder een aanvraag gedaan? Ga dan gelijk naar de Quickscan.


Stappenplan: hoe vraagt u subsidie aan voor uw project? 

Voor het aanvragen van subsidie bij vfonds is het belangrijk dat het project voldoet aan onze richtlijnen.

1. Voorbereiding: lees de subsidierichtlijnen 

Het subsidiekader is de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Per 1 april 2023 is de herziene versie van ons subsidiekader 2021-2025 ingegaan. Dit is een uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Lees onze subsidierichtlijnen goed door om te zien of uw project in aanmerking komt voor een vfonds subsidie. Let op: er zijn aanvullende richtlijnen voor aanvragen die betrekking hebben tot voormalig Nederlands-Indië.


In het kort:

 • Vfonds verstrekt kortlopende projectfinanciering. In beperkte mate maakt vfonds afspraken die zich – op grond van een meerjarig projectplan – over meerdere jaren uitstrekken.
 • Er is sprake van cofinanciering. Vfonds financiert nooit 100%.
 • De projectaanvraag wordt op een juiste en volledige wijze via het aanvraagformulier dat vfonds hiervoor beschikbaar heeft gesteld ingediend.
 • Het project sluit aan bij een van de twee themabieden die vfonds hanteert:
  • Onze vrijheid
  • Onze democratie
 • Vfonds staat open voor aanvragen voor de verbouwing, uitbreiding en / of vernieuwing van de museale infrastructuur, mits deze afkomstig is van een organisatie die als (geassocieerd) lid verbonden is aan de SMH.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project.
 • Er is sprake van een realiseerbaar projectplan met meetbare doelstellingen en een goede begroting en dekkingsplan.
 • Doelgroep van het project zijn inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden of een relevante doelgroep daarbinnen.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een uitzondering wordt gemaakt voor herdenkings- of pelgrimsreizen naar het buitenland.

Aanvragen die niet in aanmerking komen voor subsidie

 • Bekijk hier aanvragen die niet in aanmerking komen voor subsidie

  Voor subsidie van het vfonds komen niet in aanmerking:

  • Aanvragen van eenmanszaken of individuen
  • Aanvragen van besloten en naamloze vennootschappen
  • Activiteiten die behoren tot de structurele exploitatie van de aanvrager

  Daarnaast komen de volgende aanvragen niet in aanmerking voor een subsidie van vfonds:
  • initiatieven die niet aansluiten bij de missie en doelstellingen van vfonds;
  • initiatieven buiten de geografische reikwijdte van vfonds;
  • initiatieven met een primair (partij-)politieke of religieuze doelstelling;
  • initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties;
  • kosten behorend tot de reguliere exploitatie van de aanvrager;
  • aanvragen die exclusief de aanschaf van materialen of inventaris tot doel hebben;
  • initiatieven met een louter commerciële doelstelling;
  • initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten;
  • aanvragen afkomstig van een rechtspersoon die geen andere activiteit heeft dan het onderwerp van de aanvraag (de naam van de activiteit / het project en de naam van de rechtspersoon zijn in een dergelijk geval vaak dezelfde).


  Vfonds sluit de volgende typen projecten van steun uit:
  • Ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties waarbij geen sprake is van substantiële impactverbetering;
  • lokale bevrijdingsfestivals, lokale 4 en 5 mei activiteiten en lokale veteranendagen;
  • het verrichten van onderhoud aan monumenten en gedenktekens.

2. Start uw aanvraag: vul de quickscan in

De aanvraag begint bij het invullen van de quickscan.

Bij een positieve uitkomst op de quickscan kunt u direct een account aanmaken voor de vfonds Community (doe dit bij voorkeur via de browser Google Chrome). Alle aanvraagformulieren en overige informatie kunt u in de vfonds Community vinden. Let op: u kunt niet rechtstreeks naar de vfonds Community, de quickscan is altijd het startpunt. Een positieve uitkomst van de quickscan biedt geen toekenning van subsidie; het geeft slechts aan of een project wel of niet past binnen de richtlijnen. Vfonds maakt vervolgens inhoudelijke en budgettaire afwegingen.
Wilt u de vragen alvast inzien om de aanvraag voor te bereiden? Bekijk dan een van de twee onderstaande voorbeelden die voor u van toepassing is.

– Doet u voor de eerste keer een aanvraag bij vfonds en vraagt u minder dan € 50.000 aan? Bekijk dan hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

– Heeft u vaker bij vfonds een subsidie aangevraagd of vraagt u meer dan € 50.000 aan? Bekijk dan hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Heeft u tijdens de aanvraag wat meer tijd nodig om het een en ander op te zoeken? U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan en later verder gaan. Als u de volgende keer in de vfonds Community inlogt, kunt u weer verder gaan met het invullen van het formulier.

Bekijk onderstaande video om erachter te komen wat u allemaal nodig heeft bij het aanvragen van subsidie en welke dingen belangrijk zijn om rekening mee te houden.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

3. Leg alvast een aantal gegevens klaar 

U maakt het uzelf gemakkelijker door alvast een aantal gegevens en documenten klaar te leggen. Het gaat om het volgende: 

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een uitgewerkt projectplan
 • Een bijbehorend communicatieplan
 • Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan. U kunt hiervoor uw eigen begroting en dekkingsplan indienen, of ons Sjabloon begroting en dekkingsplan gebruiken (lees ook de bijbehorende toelichting)
 • De statuten van uw organisatie (altijd bij eerste aanvraag of indien de statuten recent zijn gewijzigd). 

  Bij aanvragen vanaf 100.000 euro vraagt vfonds nog extra:
 • Recent activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie
 • Recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar

Contact

Mocht u na het lezen van de subsidierichtlijnen en het invullen van de quickscan nog vragen hebben, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 via 030-2006833. Met uitzondering van een aantal vrije dagen.