Reünieaanvraag

Jaarlijks steunt vfonds tientallen veteranen reünies door heel Nederland. Op deze pagina leest u hoe u een reünieaanvraag kunt indienen.

Stappenplan: hoe vraagt u subsidie aan voor uw reünie?

1. Lees de subsidierichtlijnen

Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een subsidieaanvraag. Voor reünieaanvragen is er ten opzichte van het vorige subsidiekader niets veranderd. De voorwaarden die van toepassing zijn vindt u op bladzijde 15 in het document.

Houd bij een reünieaanvraag rekening dat deze minimaal 6 weken voor aanvang bij ons ingediend moet zijn, om in behandeling te worden genomen.

2. Nieuwe aanvrager? Neem dan contact op met vfonds

Als u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt en nog geen account heeft, kunt u telefonisch (030-2006833) of per mail (info@vfonds.nl) contact met ons opnemen.
Hiervoor hebben we de volgende gegevens nodig:
– NAW gegevens organisatie
– contactgegevens organisatie (email, telefoonnummer, website)
– Bankgegevens
– NAW gegevens contactpersoon
– contactgegevens contactpersoon
Er wordt dan een account voor u aangemaakt, waarin u voortaan de subsidie aanvragen in kunt dienen.

3. Aanvraag indienen

U maakt het uzelf gemakkelijker door alvast een aantal gegevens en documenten klaar te leggen.
Het gaat om het volgende: 

  • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (indien ingeschreven)
  • Uitnodiging voor de reünie (graag digitaal aanleveren)

Log in op de vfonds Community met de inloggegevens die u van ons ontvangen heeft n.a.v. stap 2. Vervolgens klikt u in de vfonds Community op ‘Doe een aanvraag’. Dan krijgt u de beschikbare aanvraagformulieren te zien. Klik op ‘Reünie’. Daarmee start het aanvraagformulier. Heeft u tijdens de aanvraag wat meer tijd nodig om het een en ander op te zoeken? U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan en later verder gaan.
Tip: U kunt bij de aanvraag het beste altijd wat meer veteranen en partners opgeven, dan u daadwerkelijk verwacht. Een toekenning kan namelijk achteraf nooit verhoogd worden.

4. Vervolgproces

De aanvraag wordt intern verwerkt en gaat voor controle langs het Veteranen Platform.
Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen door de directie. Zowel bij een toekenning als een afwijzing ontvangt u een bericht via de vfonds Community. Bij een toekenning ontvangt u ook een contract van ons (akkoordverklaring). Zodra wij deze ondertekend retour hebben ontvangen (deze kunt u uploaden in de vfonds Community), dan wordt de eerste trance (50% van het toegekende bedrag) naar u overgemaakt. Dit gebeurt eens per maand.  
Na afloop van de reünie ontvangt u een uitnodiging om de evaluatie (digitaal) in te dienen. Dit is een vragenlijst. Daarnaast wordt er om een aantal documenten gevraagd:

  • Financieel overzicht met alle inkomsten en uitgaven
  • Een aantal overzichtsfoto’s
  • Wat reacties van deelnemers
  • Voorbeelden van communicatie uitingen

Als alle benodigde informatie voor de evaluatie compleet is, zal de evaluatie in behandeling worden genomen. De eindafrekening vindt plaats op het aantal daadwerkelijk aanwezige veteranen en partners. Het eventuele restbedrag wordt naar u overgemaakt en u ontvangt een bericht dat de aanvraag de status voltooid heeft gekregen.5. Communicatiemogelijkheden

Is uw subsidieaanvraag gehonoreerd? Gefeliciteerd! We stellen het op prijs als u ons meeneemt in de communicatie van uw reünie. In de Communicatie toolbox die we hier speciaal voor maakten, helpen we u graag verder op weg met korte teksten, video’s en onze logo’s. Bekijk het document op deze pagina.

Contact 

Mocht u vragen hebben over de subsidierichtlijnen of het aanvraagproces, dan kunt tijdens kantoortijden contact met ons opnemen via info@vfonds.nl of 030-2006833.